Uitgelicht

Andere wetenswaardigheden

Naamgebruik
U kunt ervoor kiezen om de naam van uw partner te gebruiken nadat u gehuwd bent. In Nederland is het zo dat de geslachtsnaam van een vrouw door het huwelijk niet wordt gewijzigd in de naam van haar partner. U krijgt alleen het recht om de geslachtsnaam van de partner te voeren/ gebruiken. Wanneer u uw melding voorgenomen huwelijk digitaal aan ons doorgeeft, kunt u aangeven hoe u na het huwelijk aangeschreven wilt worden (dit geldt alleen voor inwoners van Tynaarlo).

Bent u niet woonachtig in de gemeente Tynaarlo? Dan geeft u tijdens uw digitale melding aan dat u aangeschreven wilt worden met uw 'Eigen geslachtsnaam'. Neem vervolgens contact op met uw woongemeente hoe u uw naamgebruik na huwelijk kunt wijzigen. Naamgebruik kan alleen doorgegeven en geregistreerd worden in de gemeente waar iemand staat ingeschreven, niet waar iemand trouwt.

Trouwboekje
U bent niet verplicht te kiezen voor een trouwboekje. Indien u graag een trouwboekje wilt ontvangen, dan hebben wij 2 uitvoeringen: een gekalligrafeerd boekje en een geprint boekje. Hieraan zijn kosten verbonden.

Huwelijken geboekt vanaf 16.00 uur
Voor huwelijken geboekt vanaf 16.00 uur brengt de gemeente extra kosten in rekening als er gebruik wordt gemaakt van een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo. Hieraan zijn kosten  verbonden.

Annulering Huwelijk
Voor het annuleren van een reeds geboekt huwelijk/geregistreerd partnerschap brengt de gemeente kosten in rekening. Dit geldt ook voor een vastgelegd gratis huwelijk / geregistreerd partnerschap. Hieraan zijn kosten verbonden.

Muziekmogelijkheden
Als u muziek tijdens de plechtigheid leuk vindt zult u bij de locatie moeten informeren welke faciliteiten ze te bieden hebben. De meeste locaties beschikken over een cd-speler.

Strooiregels
Als u na de plechtigheid iets willen strooien, ga dan eerst in overleg met de locatie wat u mag strooien. Niet alles is toegestaan.

Nieuwe huwelijksregels per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe huwelijksvermogensregels. Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen en geen huwelijkse voorwaarden (bij de notaris) vastleggen trouwen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt kortgezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen, en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty verdeeld.
Bekijk een informatiefilmpje over de nieuwe regels hier.
Informatie over de huwelijksregels zijn te verkrijgen bij de notaris. Zie ook www.notaris.nl.
U hoeft de gemeente niet te laten weten waarvoor u kiest.

Kerkelijk huwelijk
Voordat u voor de kerk kunt gaan trouwen moet het burgerlijk huwelijk (volrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand) zijn gesloten.