Uitgelicht

Schriftelijke melding doen van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Per 1 september 2015 bestaat de ondertrouw/ aangifte geregistreerd partnerschap niet meer. Dat betekent dat u niet meer persoonlijk op het gemeentehuis hoeft langs te komen.

Vanaf deze datum doet u een schriftelijke melding dat u wilt gaan trouwen. Het originele formulier stuurt u per post (en niet per e-mail) naar de gemeente waar u wilt gaan trouwen. U vult beiden een eigen formulier in en ondertekent deze met pen (geen digitale scan van uw handtekening invoegen).

Melding doen
Voor uw melding zijn twee verschillende formulieren beschikbaar.

Het standaard formulier gebruikt u indien:

  • u de Nederlandse nationaliteit bezit, of
  • u gemeenschapsonderdaan bent, of
  • u over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt.

FORMULIER HUWELIJK
FORMULIER GP

Het uitgebreide formulier gebruikt u indien:

  • u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of
  • u geen gemeenschapsonderdaan bent, of
  • u niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt, of
  • u permanent woonachtig bent in het buitenland.

FORMULIER HUWELIJK UITGEBREID
FORMULIER GP UITGEBREID

Let op: Als u niet in Nederland woonachtig bent en niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of u heeft een verblijfsvergunning asiel/ regulier bepaalde tijd, moet u ook een eigen verklaring invullen waarbij u aangeeft dat uw huwelijk niet plaatsvindt om een verblijfsstatus in Nederland te verkrijgen.

Hiervoor gebruikt u het Formulier ex. artikel 144 lid 1 onder j BW of ex. artikel 2.9 lid 1 Wet BRP.

Opsturen per post / inleveren op het gemeentehuis
Het ingevulde formulier moet u ondertekenen en met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs opsturen naar de trouwgemeente. Daarbij stuurt u ook de overeenkomst mee die u samen met de trouwlocatie getekend heeft. U mag de formulieren ook persoonlijk inleveren op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Hierbij hoeft u niet beiden aanwezig te zijn.

Termijn
Het formulier moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum door de trouwgemeente zijn ontvangen.
De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.
Maar let op: moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Onderzoek
Na ontvangst van het formulier onderzoekt de gemeente of u met elkaar mag trouwen. Het is mogelijk dat de gemeente aanvullende gegevens van u nodig heeft.

Woonachtig in het buitenland en Nederlandse nationaliteit
Wilt u in Nederland trouwen, maar woont u beiden in het buitenland en heeft minstens één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan stuurt u het formulier naar de gemeente Den Haag.

Naamgebruik
Woont u in de gemeente Tynaarlo en wilt u na uw huwelijk de naam van uw partner gebruiken? Geeft u dan na uw huwelijk de keuze van uw naamgebruik digitaal aan ons door.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan kunt u uw naamgebruik niet aan ons doorgeven. Neem contact op met uw woongemeente hoe u uw naamgebruik kunt wijzigen.