Uitgelicht

Locaties

De gemeente Tynaarlo heeft verschillende mooie locaties aangewezen waar u kunt trouwen. Elke locatie heeft zijn eigen uitstraling.

U hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Tynaarlo om in onze gemeente te kunnen trouwen.

Voorwaarden trouwen op locatie
Met het doorgeven van uw melding voorgenomen huwelijk / vastleggen van uw huwelijksdatum gaat u akkoord met de voorwaarden trouwen op locatie, te weten:

1. Het huwelijk zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op een met de locatie afgesproken datum en tijdstip.
2. De locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn en geldt er een algeheel rookverbod.
3. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor rekening voor de partners.
4. Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de partners verantwoordelijk, in nauw overleg met de eigenaar / beheerder. In ieder geval dient er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn.
5. De gemeente is niet verantwoordelijk voor problemen die zich voor kunnen doen ten aanzien van parkeerfaciliteiten en toegankelijkheid van het pand.
6. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder. Voor huwelijksvoltrekkingen waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, is een gebruiksvergunning van de gemeente noodzakelijk.
7. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.
8. Eventuele schade ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid en niet veroorzaakt door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, komt geheel voor rekening van de partners.
9. Op deze overeenkomst is de verordening Trouwlocaties van 25 november 2008 van de gemeente Tynaarlo van toepassing.
10. Het niet voldoen aan voorgaande bepalingen en de criteria genoemd in de verordening kan voor de gemeente, bij verzoeken voor eenmalige huwelijksvoltrekkingen, reden zijn de locatie niet aan te wijzen als huwelijkslocatie.

Eigen locatie
Wilt u op een eigen gekozen locatie trouwen dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze locatie aan te wijzen als een zogenaamd 'huis der gemeente'. De locatie wordt dan alleen voor uw huwelijksdatum en -tijdstip aangewezen als trouwlocatie.

Om uw eigen locatie aan te wijzen moet u minimaal 3 maanden voor uw huwelijksdatum een schriftelijk verzoek (voorbeeld verzoek) indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. Bij uw verzoek moeten de volgende bijlagen meegestuurd worden:

 • Een volledig ingevulde en getekende overeenkomst
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs en die van uw partner
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar/beheerder van de locatie
 • Een eigendomsakte/ huurovereenkomst/ pachtovereenkomst van de eigenaar/beheerder

Scan uw schriftelijk verzoek zodat u tijdens uw digitale melding (zie tabblad Melding) de scan kunt uploaden wanneer daar om wordt gevraagd. Vervolgens stuurt u het verzoek samen met de overige bijlagen per post of per e-mail naar de gemeente (info@tynaarlo.nl).

Uw eigen locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De huwelijkslocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tynaarlo.
 2. De locatie is een gebouw. Huwelijksvoltrekkingen in de open lucht of in (mobiele) vervoermiddelen zijn niet toegestaan.
 3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend in de openbaarheid voltrokken.
 4. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente.
 5. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.
 6. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning geldt het aantal van maximaal 50 personen niet.
 7. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een (privaat rechterlijke) overeenkomst waarbij de gemeente Tynaarlo geen partij is. In deze overeenkomst wordt een clausule opgenomen dat de gemeente Tynaarlo gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar/beheerder van het gebouw verantwoordelijk is.
 8. Het bruidspaar en eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn.
 9. In het gebouw moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.
 10. Indien de huwelijksvoltrekking op locatie plaatsvindt, komt de eventuele vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen en verzekeringen geheel voor rekening van het bruidspaar.
 11. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.
 12. Voor vastlegging van het huwelijk in de huwelijksagenda van de gemeente wordt de overeenkomst die het bruidspaar en eigenaar/ beheerder van de locatie opmaken overlegd bij de afdeling Publiekszaken (hiervoor moet u een afspraak maken).
 13. Uw schriftelijk verzoek (inclusief bijlagen) voor het aanwijzen van de locatie moet uiterlijk 3 maanden vóór de datum van huwelijksvoltrekking zijn ingediend om tot aanwijzing als huwelijkslocatie over te kunnen gaan. Voor overeenkomsten die op een later tijdstip worden overgelegd, moet er rekening mee worden gehouden dat de aanwijzing als huwelijkslocatie niet op tijd kan worden gehonoreerd.
 14. Het college van Burgemeester en Wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing als huwelijkslocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan.