Uitgelicht

Ambtenaren

Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt altijd gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is een ambtenaar in dienst van de gemeente, die beëdigd is door de rechtbank om bepaalde wettelijke taken te verrichten. De gemeente Tynaarlo heeft 6 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

U maakt zelf een keus uit de beschikbare ambtenaren van de burgerlijke stand en neemt contact op met de ambtenaar van uw keuze. Samen met de ambtenaar bespreekt u uw wensen voor uw huwelijksdag.

Iedere ambtenaar heeft een korte, persoonlijke omschrijving van zichzelf opgesteld, zodat u een beeld krijgt van de persoon achter de ambtenaar en zo de juiste ambtenaar kunnen kiezen die uw huwelijk voltrekt of uw partnerschap registreert.

Gratis huwelijk
Wanneer u op een gratis tijdstip trouwt, zal de dienstdoende ambtenaar uw huwelijk voltrekken. U kunt dan geen keuze maken uit onze buitengewone ambtenaren burgerlijke stand.

Eigen ambtenaar
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een "eigen" (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uw huwelijk te laten voltrekken. Een vereiste is dat deze ambtenaar in een andere gemeente in Nederland benoemd en beëdigd is als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wilt u een eigen ambtenaar in Tynaarlo laten benoemen om u huwelijk te voltrekken? Dan moet u een schriftelijk verzoek (voorbeeld verzoek) sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo. U stuurt daarbij de volgende documenten mee:

  • Het meest recente benoemingsbesluit van de gemeente waar de ambtenaar is benoemd
  • Een afschrift van de rechtbank betreffende de beëdiging
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de ambtenaar

Uw verzoek moet uiterlijk 8 weken voor de huwelijksdatum bij de gemeente aanwezig zijn.

Als de stukken in orde zijn zal de "eigen" ambtenaar door het college van B&W benoemd worden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om uw huwelijk te voltrekken op de door u gekozen datum en tijdstip.

De vergoeding die deze ambtenaar vraagt voor het voltrekken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap betaalt u rechtstreeks aan deze ambtenaar. De aan de gemeente te betalen kosten zijn hierop aangepast.